VІІ Всеукраїнська заочна науково-практична конференція з міжнародною участю: «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЛОГОПЕДІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ»

Деталі

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Навчально-науковий Інститут фізичної культури

Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації

Управління освіти і науки Сумської міської ради

Управління охорони здоров’я Сумської міської ради

 

VІІ Всеукраїнська заочна науково-практична конференція з міжнародною участю

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЛОГОПЕДІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ»

 

 

Збірник конференції має ISSNта GoogleScholar.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Кафедра логопедії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (Україна, м. Суми) 15 лютого 2018 року запрошує взяти участь у VІІ Всеукраїнській заочній науково-практичній конференції з міжнародною участю: «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЛОГОПЕДІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ»

ЗА НАПРЯМАМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Актуальні питання реабілітаційної, корекційно-розвивальної та психолого-педагогічної роботи серед дітей з психофізичними вадами.

2. Проблеми логопедичної допомоги дітям та дорослим.

3.Сучасні тенденції, напрями та перспективи розвитку адаптивної фізичної культури та спортивної діяльності осіб з психофізичними вадами.

4.Стан і перспективи оптимізації оздоровлення та реабілітації населення України.

5.Проблеми професійної підготовки, самовизначення та самовдосконалення спеціалістів у галузі логопедії та реабілітації.

6. Психологічний супровід осіб з порушеннями здоров’я.


ВИДАННЯ ЗБІРНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Матеріли конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць. Пересилка авторського екземпляру планується після 15лютого 2018 р. (в термін до 15 днів після закінчення конференції).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

  1. 1.Статті приймаються до 25січня 2018 року(включно).
    1. 2.Мова – українська, російська, англійська.
  2. 3.Обсяг статті – 6-12 сторінокдрукованого тексту.Сторінки рукопису не нумеруються.
  3. 4.Одноосібні статті докторів наук будуть видані безкоштовно (оплачується лише пересилка збірника).

Для участі в конференції необхідно надіслатиматеріали статтів електронному варіанті формату *doc. в редакторі текстів Microsoft Word for Windows 7 пересилаються на електронну адресу e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Назва документу повинна відповідати прізвищу автора (першого у співавторстві).

Структура статті: матеріали мають містити обов’язкові наукові елементи за вимогами ВАК України: постановка проблеми, її актуальність та зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета статті та завдань роботи, виклад основного матеріалу дослідження, висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямі та список використаних джерел оформлений за вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України, №3, 2008).

  1. 5.Текст статті: розмір аркушу А-4, шрифт (Times New Roman, кегль– 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,5 см, усі поля – 2 см), вирівнювання по ширині, без переносів у словах.

УДК (жирний текст) набирається в першому рядку сторінки й вирівнюється за лівим краєм без абзацного відступу. Назва статті набирається (великими літерами, жирний текст) у наступному за УДК рядку й вирівнюється посередині, нижче у правому кутку указують: прізвище та ініціали автора (жирний текст), науковий ступінь, звання, нижче – місце роботи (без виділення).

– Далі розташовуються анотації (українською, російською, англійською мовами, без слова «анотація», курсивом) та ключові слова (розпочинаються словосполученням «Ключові слова», курсивом, жирний текст).

Посилання в тексті здійснюються за таким зразком: [1, с.7; 9].

– Перелік використаної літератури подається після тексту статті під заголовком (СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ): виконується жирним текстом, який подається в кінці публікації в алфавітному порядку, оформлюється відповідно до вимог ВАК України і не повинен перевищувати більше 6 джерел, стаття історичного змісту – 12 джерел.

До статті додається довідка про автора (авторів): повністю прізвище, ім'я та по-батькові, повна назва місця роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, адреса, факультет, курс, шифр академічної групи учасника, або спеціальність та рік навчання в аспірантурі (для студентів та аспірантів), секція, в якій планується виступ, обов’язково контактні телефони (з кодом міста),

e-mail та поштова адреса учасникаподається на окремому аркуші після статті.

Оргкомітет не несе відповідальності за друк статті і розсилання збірника у випадку відсутності контактних телефонів та повної адреси. В кінці збірника будуть надруковані відомості про авторів.

  1. 6.Вартість публікації:

збірник видається за кошти фізичних та юридичних осіб. Вартість 1 друкованої сторінки (формат А-4) становить 40 грн., сертифікат учасника – 25 грн., оплата послуг доставки збірника матеріалів конференції здійснюється при його отриманні у відділенні «Нової пошти».

7. Кошти надсилаються поштою на адресу:

Україна, м. Суми, 40002 , вул. Роменська 87, ІV-й корпус, Кафедра логопедії, СумДПУ імені А. С. Макаренка на ім’я Ніконорової Лілії Миколаївни.

У графі переказу «для письмового повідомлення» вказати, за які послуги здійснена оплата (за статті; за пересилку матеріалів, тощо) та точні дані учасника. Ксерокопія квитанції про оплату надсилається на e-mail або поштову адресу оргкомітету.

Відправлення збірника матеріалів та сертифікатів учасників планується після 15 лютого 2018 року.


Зразок оформлення наукової статті:

УДК      376.3                                                                                                                                                                                 

ВИКОРИСТАННЯ СНЮЗЛЕНТЕРАПІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ І КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

       І. В. Карпенко

кандидат педагогічних наук,

доцент

Сумський державний педагогічний

університет ім. А. С. Макаренка

У статті розглядається методика використання сенсорної кімнати (кімнати Снюзлен), яка дає змогу впливати на розвиток сенсорної системи дитини ще на ранньому етапі її формування та розвитку.

В статье рассматривается методика использования сенсорной комнаты (комнаты Снюзлен), которая дает возможность влиять на развитие сенсорной системы ребенка еще на раннем этапе ее формирования и развития.

The article examines a methodology of sensory room using. This methodology gives an opportunity to effect on a sensory system of a child starting from earlier stages of it forming and development.

Ключовіслова:мовленнєвіпорушення, сенсорнийрозвиток, сенсорнаінтеграція, снюзлентерапія, обладнаннясенсорноїкімнати.

Ключевые слова: речевые нарушения, сенсорное развитие, сенсорная интеграция, снюзлентерапия, оборудование сенсорной комнаты.

Keywords: speech disorders, sensory development, sensory integration, snoozelen therapy, equipment of sensory room.

Постановка проблеми. Мовленнєвий розвиток дитини – вагома складова її нервово-психічного та емоційного здоров’я.

                Аналіз останніх досліджень і публікацій……….

Мета статті………………………………………..

             Виклад основного матеріалу дослідження…………………

         Висновки та перспективи подальших розвідок…..

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Левицький В. Е. Особливості кореляції розвитку особистості підлітка від наявності дизартрії // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець           Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 11. – Кам’янець Подільський : Аксіома, 2011. – 992 с.

2. Матиева Л. А. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: Сборник игр и игровых упражнений (Специальная психология.) / Л. А. Матиева, Э. Я. Удалова. – М. : Издательство «Книголюб», 2007. – 120 с.

Контактні телефони оргкомітету:

+38(050)5625687 Кравченко Анатолій Іванович,

зав. кафедрою логопедії

+380507380948 Миколаєнко Валентина Василівна

(відповідальний секретар)

+380661838971, + 380684999031 Ніконорова Лілія Миколаївна

(секретар)

Дзвінки приймаються у робочі дні з 9.00 до 17.00!

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

З повагою та сподіваннями на співпрацю,

Оргкомітет

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 142 гостей та відсутні користувачі

   

Всього відвідувань  

13694088
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1033
7892
16675
12078915
182910
310464
13694088

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-01-22 03:15:18
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ