Інформаційне повідомлення!

Деталі

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, НАУКОВІ СПІВРОБІТНИКИ, АСПІРАНТИ, СТУДЕНТИ!
Державний вищий навчальний заклад
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»
Рада молодих учених університету
запрошують Вас взяти участь у роботі ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», яка відбудеться 17-18жовтня 2015 р.

 

Планується робота за секціями:

 

1. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

2. ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ

3. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

4. ЕКОЛОГІЯ

5. ЕКОНОМІКА

6. ЖУРНАЛІСТИКА

7. ІСТОРІЯ

8. КУЛЬТУРОЛОГІЯ

9. МАТЕМАТИКА

10. МЕДИЧНІ НАУКИ

11. МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

12. МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

13. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

14. ПЕДАГОГІКА

15. ПОЛІТОЛОГІЯ

16. ПСИХОЛОГІЯ

17. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

18. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. МЕДІА

19. СОЦІОЛОГІЯ

20. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

21. ТЕХНІЧНІ НАУКИ. ТРАНСПОРТ

22. ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ

23. ФІЗИКА

24. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ

25. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

26. ФІЛОСОФІЯ

27. ХІМІЯ

28. ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

За результатами конференції буде сформований електронний збірник матеріалів, що буде розміщений на web-сторінці за адресою: http://rmuphdpu.webnode.com.ua(розділ «Наукові конференції»). Скачати збірник можна буде через 10 днів після закінчення роботи конференції за вищезазначеною адресою.

Авторам статей оргкомітет планує надіслати електронні сертифікати учасників конференції (за необхідності).

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Останній термін надсилання статей – 16 жовтня 2015 р. (включно).

Оргкомітет приймає статті об’ємом від 5 до 7 сторінок набраних у редакторі MicrosoftWord у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc, *.docх. Шрифт – TimesNewRoman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, усі поля сторінки – 20 мм.

Наукові статті надсилаються на електронну адресу:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.(тема повідомлення: стаття на конференцію (прізвище автора)). Після відправлення статті на вказану адресу автор протягом одного робочого дня отримує відповідне підтвердження від оргкомітету конференції.

Для участі в конференції та розміщення статті в електронному збірнику необхідно сплатити оргвнесок у розмірі 75 грн. (в оргвнесок входить оплата за розміщення на сайті, верстка збірника, редагування текстів, сертифікат).

Кожен додатковий сертифікат (за умови, що авторів статті декілька) оплачується окремо (вартість ‒ 5 грн.).

Якщо об’єм наукової статті перевищує 7 сторінок, тоді вартість кожної наступної сторінки становить 10 грн.

Кошти перераховуються на картку Приватбанку 4405 8850 8229 9642 (одержувач – Кикоть Сергій Миколайович; призначення платежу – поповнення рахунку Кикотя С.М.).

Увага! Після здійснення проплати обов’язково зробіть підтвердження, надіславши sms-повідомлення на номер 093 056 94 96 (із зазначенням прізвища учасника конференції).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Перший рядок – назва секції (шрифт – жирний, вирівнювання по лівому краю).

Другий рядок – ім’я та прізвище автора (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю).

Третій рядок – назва міста (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю, вказується в дужках).

Четвертий рядок – назва наукової статті (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).

Далі йде текст статті, вирівняний по ширині сторінки (абзац ‒ 1,25 см).

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках за зразком [5, с. 27], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

ЗРАЗОК

ІСТОРІЯ

Микола Степаненко

(Київ)

ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

Текст статті

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:

  1. КоцурВ.П. Україна: історичні події та факти / В.П.Коцур, А.П.Коцур. – Переяслав-Хмельницький: Книги–ХХІ, 2005. – 144 с.
  2. Левчук К. І. Громадські організації в сучасній Україні (історіографія проблеми) / К. І. Левчук // Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія. – Вінниця, 2000. – Вип. 2. – С. 262–268.
  3. МельниковД. О. Розвиток студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України (80-ті рр. ХХ ст.) / Д. О. Мельников // Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія. – Вінниця, 2006. – Вип. 10. – С. 172–175.

Після списку джерел та літератури подаються відомості про автора (авторів) статті:

Для викладачів і наукових співробітників:

1) прізвище, ім’я, по батькові автора;

2) науковий ступінь і вчене звання (за наявності);

3) повна назва вищого навчального закладу (наукової установи), в якому працює учасник конференції;

4) назва кафедри (відділу) і посада;

5) контактний телефон;

6) електронна адреса;

7) зазначити, чи потрібен сертифікат учасника конференції.

Для аспірантів:

1) прізвище, ім’я, по батькові автора;

2) повна назва вищого навчального закладу (наукової установи), в якому навчається учасник конференції;

3) назва кафедри і рік навчання;

4) контактний телефон;

5) електронна адреса;

6) зазначити, чи потрібен сертифікат учасника конференції.

Для студентів:

1) прізвище, ім’я, по батькові автора;

2) повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається учасник конференції;

3) назва факультету і курс навчання;

4) контактний телефон;

5) електронна адреса;

6) відомості про наукового керівника (П.І.П., ступінь, звання);

7) зазначити, чи потрібен сертифікат учасника конференції.

Адреса оргкомітету: 08401, Київська обл. м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, кім. 203.

Координатор інтернет-конференції – Кикоть Сергій Миколайович (контактний телефон: (093) 056 94 96).

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ