About Institute  

   

Education resurse  

   

24 жовтня 2016 року відбудеться ІІ Всеукраїнська науково-практична студентська конференція "Теоретико-методична спадщина Івана Гавриловича Єременка і сучасність (до 100-річчя від дня народження)"

Details

Дирекція Факультету корекційної педагогіки та психології повідомляє, що відповідно до плану проведення конференцій та семінарів Міністерства освіти і науки України на 2016 рік Національний педагогічний університет  імені М. П. Драгоманова проводить ІІ Всеукраїнську науково-практичну студентську конференцію "Теоретико-методична спадщина Івана Гавриловича Єременка і сучасність (до 100-річчя від дня народження)".

Конференція відбудеться 24 жовтня 2016 року на базі Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

До участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Проблемне поле конференції

 1. Актуальні проблеми корекційної освіти в педагогічній спадщині І.Г.Єременка.
 2. Логопедична робота в системі корекційної освіти.
 3. Сучасні інформаційні технології в системі корекційного навчання.
 4. Психолого-педагогічні проблеми соціалізації осіб з порушеннями психофізичного розвитку в сучасному суспільстві.
 5. Педагогічний менеджмент в системі корекційної освіти.
 6. Інноваційний зарубіжний досвід психолого-педагогічного супроводу осіб з порушеннями психофізичного розвитку.

За матеріалами конференції планується видання збірки наукових статей. Статті приймаються мовою оригіналу. Термін подачі матеріалів – до 30 вересня 2016 року. Збірка видається за рахунок фізичних та юридичних осіб. Вартість однієї сторінки – 20 грн., організаційний внесок – 100 грн.

Оплату здійснювати через ПРИВАТБАНК.

Розрахунковий рахунок (р\р) 31259376113601

в ДКСУ

код банку 820172

код отримувача 02125295

призначення платежу: за участь у конференції, П.І.Б (повністю).

Статті друкуються в авторській редакції. Відповідальність за достовірність інформації покладається на автора та наукового керівника. Анкету, текст статті, квитанцію про оплату надіслати електронною поштою адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Назва файлу повинна містити прізвище та ініціали автора.


Вимоги до оформлення матеріалів

 1. Матеріали статті в електронному варіанті формату *.doc пересилаються на електронну адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Назва документу відповідає прізвищу автора (наприклад, Петренко І.І. doc).
 2. Аркуш А-4 у форматі MicrosoftWord (*.doc); тип шрифту: Times New R, вимкнути функцію «перенос», міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання по ширині, абзац – 1,25 мм, параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч – 2 см, ліворуч – 3см, відстань між словами – 1 пропуск.
 3. Схеми формуються за допомогою функції «Групування об’єктів».
 4. Виділення кольором та кольорові малюнки, графіки і діаграми небажані (друк тексту збірки чорно-білий).
 5. Обсяг статті: 3-7 сторінок тексту (без нумерації сторінок).
 6. Посилання на джерела подаються у квадратних дужках, де через крапку з комою позначаються номера літературних джерел з бібліографічного списку статті (наприклад, [1; 2; 5]. Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитат, де перша цифра позначає номер джерела в списку літератури з бібліографічного списку статті, друга – номер сторінки (наприклад, [1, с. 5].
 7. У тексті статті використовується один ініціал науковців (наприклад, І. Єременко).
 8. У лівому кутку аркуша зазначається УДК (жирний шрифт).
 9. У правому кутку аркуша подаються: прізвище та ініціали автора, назва навчального закладу, прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання (міжрядковий інтервал – 1).
 10. Назва статті великими жирними літерами (вирівнювання – по центру).
 11. Анотація та ключові слова (5-7 слів) подаються через інтервал після назви: анотація (5-7 речень) та ключові слова виділяються курсивом, міжрядковий інтервал – 1.
 12. Тест статті у своїй структурі повинен містити: актуальність, постановку проблеми, аналіз наявних досліджень, мету і завдання власного дослідження, виклад основного матеріалу, висновки, перспективу дослідження. Структурні елементи не позначаються, а виділяються графічно.
 13. Список використаних джерел подається через інтервал після тексту статті по центру великими літерами жирним шрифтом і оформлюється за діючими чинними вимогами Міністерства освіти і науки України.

УДК                                                                                               Зразок

Петренко І. І., студентка,

Національний педагогічний університет імені М. П.Драгоманова

Науковий керівник: Коваленко І. І., канд. пед. наук, доцент

ВНЕСОК ІВАНА ГАВРИЛОВИЧА ЄРЕМЕНКА У РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Анотація. Текст

Ключові слова: слова

Текст статті

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. ….
 2. ….

Контактні особи: Омельянович Ірина Миколаївна +38097-509-77-81, +38093-670-84-43, +38066-389-75-43.

Геращенко Світлана Іванівна +38067-803-33-32.

Emal: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

АНКЕТА-ЗАЯВКА

учасника ІІ Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції "Теоретико-методична спадщина Івана Гавриловича Єременка і сучасність (до 100-річчя від дня народження)"

(25 жовтня 2016 р.)

Тема виступу:___________________________________________________

Напрям:________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові студента (повністю):______________________

Університет (інститут), факультет (кафедра), курс, спеціальність:________________________________________________________

Назва навчального закладу (повністю), поштовий індекс, адреса, телефон:_____________________________________________________________

Адреса для листування (студента), поштовий індекс, контактний телефон (мобільний), електронна пошта:_________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (повністю), вчене звання, посада:_____________________________________________________________

Необхідні технічні засоби для виступу (мультимедійні засоби) вказати:__________________________________________________________

Форма участі (особиста, лише друк) вказати:___________________

Науковий керівник

(або завідувач кафедри)            ______________               ПІБ

                                                           (підпис)

Анкету-заявку з підписом наукового керівника або завідувача кафедри та квитанцію про оплату відсканувати і відправити на ел. поштуThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

   

Login Form  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ