На сайт

 

   

Редакційна рада

Деталі

 

Редакційна рада:

 Головний редактор:

Шеремет Марія Купріянівна – доктор педагогічних наук, профессор (Україна)

Редакційна рада:

Синьов Віктор Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України (Україна)

Букун Микола Ілліч – доктор психологічних наук, професор (Молдова)

Гаврилов Олександр Вікторович – кандидат психологічних наук, доцент (Україна)

Конопляста Світлана Юріївна – доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Миронова Світлана Петрівна – доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Мовкебаева Зульфія Ахметваліївна – доктор педагогічних наук, професор (Казахсан)

Мозгова Галина Петрівна – доктор психологічних наук, професор (Україна)

Назарова Наталія Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор (Росія)

Островська Катерина Олексіївна – доктор психологічних наук, професор (Україна)

Пахомова Наталія Георгіївна – доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Приходько Оксана Георгіївна – доктор педагогічних наук, професор (Росія)

Раку Аурелія Ігнатівна – доктор педагогічних наук, професор (Молдова)

Руденко Лілія Миколаївна – доктор психологічних наук, професор (Україна)

Савінова Наталія Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Синьова Євгенія Павлівна – доктор психологічних наук, професор (Україна)

Тарасун Валентина Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Федоренко Світлана Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент (Україна)

Фомічова Людмила Іванівна – доктор психологічних наук, професор (Україна)

Шульженко Діна Іванівна – доктор психологічних наук, професор (Україна)

Відповідальний редактор:

Мартиненко Ірина Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент (Україна)

Відповідальний секретар:

Базима Наталія Валентинівна – кандидат педагогічних наук (Україна)

Editorial Board:

Chief Editor:

Maria Sheremet - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Ukraine)

Editorial Board:

Viktor Syniov - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Member of NAPS of Ukraine (Ukraine)

Mykola Bukun - Doctor of Psychology, Professor (Moldova)

Oleksii Gavrilov - candidate of Psychological Sciences, Associate Professor (Ukraine)

Svitlana Konopliasta - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Ukraine)

Svitlana Mironova - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Ukraine)

Zulfiya Movkebaeva - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Galina Mozgova - Doctor of Psychological Sciences, Professor (Ukraine)

Natalia Nazarova - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Russia)

Kateryna Ostrovska - Doctor of Psychology, Professor (Ukraine)

Natalia Pakhomovа - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Ukraine)

Oksana Prikhodko - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Russia)

Raku Aurelia - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Moldova)

Lilia Rudenko - Doctor of Psychological Sciences, Professor (Ukraine)

Natalia Savinova - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Ukraine)

Eugenia Synova - Doctor of Psychological Sciences, Professor (Ukraine)

Valentina Tarasun - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Ukraine)

Svitlana Fedorenko - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Ukraine)

Liudmyla Fomicheva - Doctor of Psychological Sciences, Professor (Ukraine)

Dina Shulzhenko - Doctor of Psychological Sciences, Professor (Ukraine)

Editor:

Irina Martynenko - Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor (Ukraine)

Executive Secretary:

Nataliіa Bazyma - Candidate of Pedagogical Sciences (Ukraine)

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ