Питання до державного екзамену "Логопедія та спеціальна психологія з методикою викладання"

Питання екзамену "Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання", канд пед. наук, доц. Качуровська О.Б. 

Питання екзамену "Спеціальна методика початкового навчання української мови", канд. пед. наук., доц. Марченко І.С. 

Питання екзамену "Спеціальна методика природознавства", ст. викл. Дідкова Л.М.

Питання екзамену "Cпеціальна методика розвитку мовлення в спеціальних дошкільних закладах для дітей з ТПМ", ст. викл. Дідкова Л.М.

Питання екзамену "Логоритміка з методикою", канд. пед. наук, доц. Коломієць Ю.В.

Питання екзамену "Логопсихологія", докт. психол. наук, проф. Сак Т.В.

Питання екзамену "Спеціальна педагогіка з історією логопедії", докт. пед. наук, проф Тарасун В.В.

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp