Теми рефератів з курсу "Логопсихологія"

Деталі
Батьківська категорія: Освітні ресурси
Опубліковано: Четвер, 26 листопада 2009, 12:46
Теми рефератів з курсу «Логопсихологія» для студентів 3 курсу спеціальності «Спеціальна психологія» на 2010-2011 н.р.


1. Історія логопсихології

2. Методи логопсихології
3. Класифікація порушень мовлення
4. Особливості психічного розвитку людини з вадами мовлення
5. Періодизація та особливості розвитку мовлення дитини в ранньому віці
6. Періодизація та особливості розвитку мовлення дитини в дошкільному віці
7. Особливості взаємозв’язку вікових криз і криз мовлення
8. Особливості комунікації дітей з вадами мовлення
9. Особливості сімейного виховання дітей з вадами мовлення
10. Вплив соціальних факторів на розвиток мовленн дитини.
11. Дизонтогенез. Біологічні й соціальні фактори дизонтогенезу.
12. Класифікація дизонтогенезу
13. Науково-теоретичні основи логопсихології
14. Теоретичні та організаційні основи роботи з дітьми з вадами мовлення
15. Психокорекція пізнавальної сфери психіки дітей з вадами мовлення
16. Психокорекція особистісної сфери психіки дітей з вадами мовлення
17. Готовність до школи дітей з вадами мовлення
18. Методи психокорекції й психотерапії в логопедії
19. Особливості пізнавальної сфери дітей з вадами мовлення
20. Особливості особистісної сфери дітей з вадами мовлення
21. Особливості поведінки дітей з вадами мовлення
22. Диференціальна діагностика в логопсихології
23. Основні психодіагностичні моделі в вивченні дітей з порушеннями мовлення
24. Особливості психічного розвитку дітей з ФФНМ
25. Особливості психічного розвитку дітей з ЗНМ
26. Особливості психічного розвитку дітей з моторною алалією
27. Особливості психічного розвитку дітей з заїканням
28. Психокорекція комунікативної сфери психіки дітей з вадами мовлення
29. Особливості ціннісно-мотиваційної сфери дітей з вадами мовлення
30. Особливості емоційно-вольової сфери дітей з вадами мовлення