Питання екзамену "Спеціальна методика початкового навчання української мови"

Деталі


1. Методологічні основи курсу “Спеціальна методика початкового навчання українсь-кої мови”.
2. Що таке культура мовлення ? (визначення, характеристика виявлення).
3. Завдання з навчання дітей рідної мови.
4. Основні засоби формування та розвитку мовлення дітей із вадами мовлення.
5. Типи занять за дидактичною метою.
6. Методи і прийоми спеціального початкового навчання дітей української мови.
7. Поняття зв’язного та творчого зв’язного мовлення.
8. Види зв’язного мовлення.
9. Поняття та зміст діалогічного мовлення.
10. Форми діалогічного мовлення.
11. Спеціальна методика навчання дітей початковим формам діалогу.
12. Спеціальна методика проведення бесіди.
13. Особливості та типи монологічного мовлення.
14. Завдання та основний зміст опису.
15. Спеціальна методика навчання дітей описам.
16. Спеціальна методика навчання дітей розповіді-опису про природу.
17. Особливості роботи з сюжетною картиною.
18. Спеціальна методика навчання розповідання за сюжетною картиною.
19. Значення навчання розповіданню за серією сюжетних картинок та вимоги до них.
20. Види серій сюжетних картинок за ступенем складності.
21. Спеціальна методика навчання розповідання за серією сюжетних картинок.
22. Спеціальна методика навчання переказу художніх творів.
23. Спеціальна методика навчання творчого розповідання.
24. Види творчих розповідей.
25. Методологічні основи характеристики слова його ролі у мові і мовленні.
26. Закономірності засвоєння слова дитиною дошкільного віку.
27. Завдання та принципи словникової роботи з дітьми із ТВМ.
28. Зміст та напрямки логопедичної роботи з формування та розвитку словника дітей.
29. Методи і прийоми словникової роботи.
30. Спеціальна методика формування поняття “слово”. Слова-назви предметів, дій, ознак предметів.

31. Слова-назви дій.
32. Слова-назви ознак предметів.
33. Слова назви предметів.
34. Граматична будова рідної мови, значення її засвоєння для мовленнєвого розвитку дітей.
35. Особливості засвоєння дітьми граматичної будови рідної мови.
36. Зміст та принципи формування словотворення у дітей із ТВМ.
37. Спец методика формування поняття “складовий склад слова”.
38. Етапність в роботі над словотворчим афіксами.
39. Підготовка руки дитини до письма.
40. Спец методика та зміст словникової роботи.
41. Поняття граматики та її складової.
42. Форми організації логопедичної роботи.
43. Становлення методики розвитку мови як науки в загальній та спеціальній педагогі-ці.
44. Засоби розвитку вербальної творчості у дітей.
45. Особливості та типи монологічного мовлення.
46. Схема написання планів-конспектів логопедичних заняття.
47. Методи і прийоми словникової роботи.
48. Поняття зв’язного мовлення.
49. Спец методика формування у дітей поняття “звук”.
50. Спец методика научуваності віршів.
51. Методи, прийоми та етапи навчання граматично правильної мови дітей із ТВМ.
52. Завдання та спец методика навчання складання простих речень.
53. Типи занять за дидактичною метою.
54. Спец методика навчання дітей аналізу слів.
55. Поняття звукової сторони мовлення.
56. Складові фонетико-фонематичної системи та їх значення у навчанні процесам чи-тання та письма.
57. Спец методика формування морфологічної сторони мови.
58. Підготовка руки дитини до письма.
59. Завдання та шляхи формування граматичної сторони.
60. Спец методика навчання складання складних речень.

61. Спец методика формування поняття “речення”.
62. Закономірності засвоєння звуків дитиною.
63. Особливості спец методики формування граматичної системи словотворення .
64. Напрямки та етапи роботи з формування звукової культури мовлення.
65. Теоретичні основи навчання грамоти.

 

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ