Питання екзамену "Логопсихологія"

Деталі
1. Предмет і завдання спеціальної психології
2. Методи дослідження спеціальної психології
3. Зв’язок спеціальної психології з іншими науками
4. Особливості експериментальних  досліджень у спеціальній психології
5. Предмет і завдання логопсихології.
6. Особливості експериментальних досліджень  логопсихології
7. Методи логопсихології
8. Особливості спостереження, бесіди, експерименту у логопсихології.
9. Особливості експериментальних досліджень  у логопсихології
10. Завдання і значення логопсихології як науки
11. Зв’язок логопсихології з іншими науками
12. Соціальні і біологічні чинники  у розвитку психіки  
13. Етіологія дизонтогеній
14.  Біологічні чинники дизонтогенезу
15.  Соціальні чинники дозонтогенезу
16. Розкрити поняття “психічна депривація”
17. Периметри дизонтогенезу
18. Розкрити поняття  “первинний дефект”, “вторинний дефект”
19.  Розкрити взаємозв’язок між первинною і вторинною структурою дефекту
20. Розкрити поняття: “гетерохронія”, “асинхронія”,”ретардація”, “акселерація”
19. Класифікація психічного дизонтогенезу за В.В.Лебединським
20.  Психолого-педагогічна класифікація порушень мовленнєвого розвитку
21. Особливості слухового, зорового, тактильного сприймання у дітей із порушенням мовлення
22. Особливості зорового сприймання у дітей з дизартрією
23. Особливості зорового сприймання у дітей з дизартрією, моторною алалією.
24. Особливості мнемічної діяльності у дітей з порушенням мовлення
25.  Особливості пам’яті у дітей з порушенням мовлення
26.  Особливості мнемічної діяльність та її корекція у дітей із ЗНМ
27. Особливості мислительної діяльності у дітей з порушенням мовлення
28. Особливості аналітико-синтетичної діяльності у дітей з порушенням мовлення
29. Особливості дії аналізу у дітей з порушення мовлення
30. Особливості порівняння у дітей із загальним недорозвиненням мовлення
31.  Особливості узагальнення у дітей із ЗНМ
32. Особливості уваги у дітей з порушенням мовлення
33. Особливості саморегуляції у дітей з порушенням мовлення
34. Особливості самоконтролю у дітей із ЗНМ.
35. Особливості ігрової діяльності у дітей з порушенням мовлення
36. Особливості ігрової діяльності у дітей із ЗНМ
37.  Корекція ігрової діяльності дітей із ЗНМ
38. Особливості учбової діяльності у дітей із ЗНМ
39.  Класифікація ЗПР ( за К.С.Лебединською)
40.  Психологічна характеристика дітей із ЗПР церебрально-органічного походження
41. Психологічна характеристика  дітей з гармонійним психофізичним інфантилізмом
42. Психологічна характеристика дитини із ЗПР психогенного походження
43. Особливості мовленнєвої діяльності дітей із ЗПР
44. Особливості сприймання у дітей із ЗПР
45. Особливості пам’яті у дітей із ЗПР
46. Особливості мнемічної діяльності дітей із ЗПР
47. Особливості саморегуляції у дітей із ЗПР
48. Особливості самоконтролю у дітей із ЗПР
49. Особливості дії аналізу у дітей із ЗПР
50. Особливості порівняння у дітей із ЗПР
51. Особливості узагальнення у дітей із ЗПР
52. Особливості уваги у дітей із ЗПР
53. Особливості моторики у дітей із ЗПР
54. Корекція ігрової діяльності дітей із ЗПР
55. Ігрова  діяльність  дітей із ЗПР
56. Учбова діяльність дітей із ЗПР
57. Особливості особистості дитини із ЗПР
58. Класифікації розумової відсталості (за М.С.Певзнер)
59. Сприймання розумово відсталих дітей
60. Пам’ять розумово відсталих дітей
61. Особливості моторики розумово відсталих дітей
62. Особливості мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей
63. Особливості мислення розумово відсталих дітей
64. Порівняльна характеристика сприймання дитини із ЗНМ і розумовою відсталістю
65. Порівняльна характеристика мнемічної діяльності дітей із ЗНМ і розумовою відсталістю 
 67. Причини і механізми виникнення РДА.
 68. Синдром РДА (синдром Каннера) як специфічне порушення
 розвитку.
 69.Особливості сприймання дітей із РДА.
70. Особливості мислення дітей із РДА.
71. Проблеми диференційної діагностики РДА від мовленнєвого недорозвинення і розумової відсталості.           
72. Поняття адаптації. Адаптація біологічна і психологічна. Своєрідність адаптаційних процесів за умови порушення розвитку.
73. Поняття корекції. Становлення та розвиток ідеї корекції в галузі спеціального навчання.
   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ