Редакційна рада:

В. П. Андрущенко

доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, ректор НПУ імені М.П.Драгоманова (голова Редакційної ради);

А. Т. Авдіевський

почесний доктор, професор, академік НАПН України;

В. П. Бех

доктор філософських наук, професор, академік УАПН України;

В. І. Бондар

доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;

В. Б. Євтух

доктор історичних наук, професор, академік НАН України;

І. І. Дробот

доктор історичних наук, професор;

М .І. Жалдак

доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;

Л. І. Мацько

доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України;

О. С. Падалка

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;

В. М. Синьов

доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;

Г.М. Торбін

доктор фізико-математичних наук, професор;

М. І. Шкіль

доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАПН України;

М. І. Шут

доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.

Редакційна колегія серії:

В.М. Синьов

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України (НПУ імені М.П.Драгоманова, Україна, відповідальній редактор);

М.К. Шеремет

доктор педагогічних наук, професор (НПУ імені М.П.Драгоманова, Україна, відповідальній секретар);

В.І. Барко

доктор психологічних наук, професор (НПУ імені М.П.Драгоманова, Україна);

М.І. Букун

доктор психологічних наук, професор (Національно-дослідний інститут педагогіки, Молдова);

С.Ю. Конопляста

доктор педагогічних наук, професор (НПУ імені М.П.Драгоманова, Україна);

З.А. Мовкебаева

доктор педагогічних наук, професор (Казахський національний педагогічний університет імені Абая, Казахстан);

Г.П.Мозгова

доктор психологічних наук, професор (НПУ імені М.П.Драгоманова, Україна);

Н.М. Назарова

доктор психологічних наук, професор (Московськийміський педагогічний університет , Росія);

К.О. Островська

доктор психологічних наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна);

О.Г. Приходько

доктор педагогічних наук, професор (Московськийміський педагогічний університет, Росія);

А.І. Раку

доктор педагогічних наук, професор (Кишинівський державний педагогічний університет «Іон Крянге», Молдова);

Л.М. Руденко

доктор психологічних наук, професор (НПУ імені М.П.Драгоманова, Україна);

Є.П. Синьова

доктор психологічних наук, професор(НПУ імені М.П.Драгоманова, Україна);

М.О. Супрун

доктор педагогічних наук, професор (НПУ імені М.П.Драгоманова, Україна);

В.В. Тарасун

доктор педагогічних наук, професор (НПУ імені М.П.Драгоманова, Україна);

С.В. Федоренко

доктор педагогічних наук, професор(НПУ імені М.П.Драгоманова, Україна)

Л.І. Фомічова

доктор психологічних наук, професор(НПУ імені М.П.Драгоманова, Україна);

А.Г. Шевцов

доктор педагогічних наук, професор(Управління ліцензування та акредитації МОН України, Україна);

Д.І. Шульженко

доктор психологічних наук, професор(НПУ імені М.П.Драгоманова, Україна).

   

1 292 29